FeedIndexVignettes from World Fairy Tales | Vinjete iz Svetovnih pravljic
My job was to add 25 illustrations and 109 vignettes to 109 fairy tales and produce a book that would be attractive to both children and grown ups. I used a metal comb on paper to create an abstract landscape from black and white rasters, in which I saw the motifs of the individual stories. I defined the structure of these abstract rasters and wove the motif of each individual illustration using the same black and white lines.

Moja naloga je bila, da v črno-beli tehniki dopolnim 109 pravljic s 25 ilustracijami in 109 vinjetami ter naredim knjigo, privlačno za otroke in odrasle. Na papirju sem s kovinskim glavnikom ustvarila abstraktne pokrajine
iz črno-belih rastrov in v njih zagledala motive iz posameznih pravljic. Določila sem strukturo teh abstraktnih rastrov in z enakimi črnimi in belimi črtami stkala motiv posamezne ilustracije.
Vignettes from Svetlana’s Fairy Tales | Vinjete iz Svetlaninih pravljic
An important part my output is devoted to fairytales, both classic and modern, these were written by Svetlana Makarovič. Out again comes the metal comb, the fine paintbrush, the magnifying glass, and black and white tempera, as well as tons of mischievous animal tales. Children simply love them.

Pomemben del mojega opusa pripada pravljicam, tako klasičnim, kot sodobnim, v tem primeru Svetlane Makarovič. Spet kovinski glavnik, tanek čopič, povečevalno steklo, bela in črna tempera ter veliko nagajivih živalskih pravljic. Otroci jih obožujejo.